VIBIA

Vibia ima sjedište u Barceloni (Španjolska ). Prisutni su u 60-ak zemalja.