1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana računajući od dana preuzimanja proizvoda, pisanom obaviješću o raskidu ugovora koju je dužan dostaviti Trgovcu na adresu sjedišta istog.

2. U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Trgovcu o svom trošku, na adresu sjedišta Prodavatelja.

3. Kupac ima pravo na povrat proizvoda na teret Trgovca u slučaju :

a. Kada je isporučen proizvod koji nije kupljen
b. Kada je isporučen oštećeni proizvod

4. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite OVDJE

  Uvjeti - Sve