MEA FUTURA d.o.o. za trgovinu i usluge
Cirkovljanska 2
10000 Zagreb

Email: info@rasvjeta-mea-futura.com
Tel/fax: + 385 1 3328 831
Mob: + 385 95 5180 991

Tvrtka upisana u trgovački registar:
Trgovački sud u Zagrebu / broj /Tt-13/3604-4
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Erste & Steiermarkische bank d.d.
IBAN: HR2124020061100649435

MB: 080833045
OIB: 75430910149
Uprava: Kristina Štrkalj

  Uvjeti - Sve