Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Prodavatelja Mea futura d.o.o., Cirkovljanska 2. 10000 Zagreb, odnosno putem elektroničke pošte na adresu Prodavatelja info@rasvjeta-mea-futura.com. Prodavatelj će obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Formular za prigovor preuzmite OVDJE

  Uvjeti - Sve