Trgovac će robu isporučiti kupcu u skladu s potvrđenom narudžbom koju je dao kupcu putem e-maila.

Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvrši plaćanje robe i troškove dostave, te potpiše dokumente o preuzimanju robe. Kupac potpisom potvrđuje količinu preuzete robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda, a sve prema tekstu na dostavnici. Ako preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa dostavnice kontaktirati trgovca i tada postupiti prema naputcima trgovca.

Kupac nakon potpisa dostavnice i/ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može trgovcu isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja kupac je dužan bez odlaganja prijaviti trgovcu, do 8 dana od primitka proizvoda. Ako kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati trgovcu, prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave. U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, prodavatelj će kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ako ga kupac ne prihvati prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je kupac uplatio prodavatelju na transakcijski račun.

  Uvjeti - Sve