CASA FAN

Casa Fan je njemački proizvođač ventilatora, ventilatora sa rasvjetom i sl. sa 25 godišnjom garancijom